Medlemmer i Humus

Koret har for tiden ca. 40 medlemmer.

Fra humanistisk konfirmasjon i Stavanger 29. april 2018

Foto: Ingfrid Landsnes


12.05.2011
les mer...
Utviklet av Imaker as