Humus styre 2018:

Styret 2018 ser slik ut etter årsmøtet 28. februar 2018

Leder
Sverre Austrheim
Styremedlem Jan Petter Lund
Kasserer Ingvild Nilsen
Sekretær Wenche Moi
Styremedlem Elin Malmin
Varamedlem

Marit J Øvrebø

Varamedlem Oddveig Aam

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene.

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre. Men det er kun for medlemmer.

Brukerid og passord får du på korøvelsene.

Historie

Sangkoret Humus ble stiftet i 1994 og feiret 20-årsjubileum i 2014. I filen under kan du lese litt om korets 20 første år.

12.05.2011
Utviklet av Imaker as