Humus styre 2017:

Styret 2017 ser slik ut etter årsmøtet 1. februar 2017

Leder
Sverre Austrheim
Nestleder Siv Rødland
Økonomiansvarlig Vigdis Eide
Sekretær Wenche Moi
Styremedlem Tone Austevoll
Varamedlem Alfred Dreisch-Svendsen
Varamedlem Jan Petter Lund

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene.

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre. Men det er kun for medlemmer.

Brukerid og passord får du på korøvelsene.

Historie

Sangkoret Humus ble stiftet i 1994 og feiret 20-årsjubileum i 2014. I filen under kan du lese litt om korets 20 første år.

12.05.2011
Utviklet av Imaker as