Humus styre 2020:

 

Styret 2020 ser slik ut etter årsmøtet 19. februar 2020

Leder                Jorunn Hagesæter, (ny, 1 år)

Styremedlem   Bente Bendiksen (ny, valgt for 2 år)

Styremedlem   Marit J. Øvrebø (ikke på valg)

Regnskap        Otto Ommundsen (ny, valgt for 2 år)

Sekretær         Wenche Moi (ikke på valg)

 

Varamedlem    Jan Petter Lund , (ny, 1 år)

Varamedlem    Torunn Mo (ny, 1 år)

 

Valgkommite:

Alfred Dreisch-Svendsen (ny, 1 år)

Kjell Terje Skrunes (ny, 1 år)

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene (logg inn).

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre. Men det er kun for medlemmer.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon