top of page

Humus styre 2023:

 

Styret 2023 ser slik ut etter årsmøtet 15. februar 2023

Leder                Torunn Mo, (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlem   Marit Øvrebø (ikke på valg)

Styremedlem   Rosie Bishop (ny, valgt for 2 år)

Regnskap        Rune Andersen (ikke på valg)

Sekretær         Geir Hetland (ny, valgt for 2 år)

 

Varamedlem    Elisabeth Molland (gjenvalg, 1 år)

 

Valgkomité:

Solveig Aksland Formo (gjenvalgt for 1 år)

Bente Bendiksen (ny, valgt for 1 år)

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene (logg inn).

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre. Men det er kun for medlemmer.

bottom of page