Humus styre 2022:

 

Styret 2022 ser slik ut etter årsmøtet 26. mars 2022

Leder                Torunn Mo, (ny, valgt for 1 år)

Styremedlem   Marit Øvrebø (ny, valgt for 2 år)

Styremedlem   Runar Bøe (ikke på valg)

Regnskap        Rune Andersen (ny, valgt for 2 år)

Sekretær         Wenche Moi (ikke på valg)

 

Varamedlem    Elisabeth Molland (gjenvalg, 1 år)

Varamedlem    Kjell Terje Skrunes (ny, 1 år)

 

Valgkomité:

Solveig Aksland Formo (ny, valgt for 1 år)

Geir Hetland (ny, valgt for 1 år)

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene (logg inn).

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre. Men det er kun for medlemmer.