Humus styre 2021:

 

Styret 2021 ser slik ut etter årsmøtet 24. mars 2021

Leder                Siv Hodne, (ny, 1 år)

Styremedlem   Bente Bendiksen (ikke på valg)

Styremedlem   Runar Bøe (ny, valgt for 2 år)

Regnskap        Otto Ommundsen (ikke på valg)

Sekretær         Wenche Moi (ikke på valg)

 

Varamedlem    Elisabeth Molland , (ny, 1 år)

Varamedlem    Torunn Mo (gjenvalg, 1 år)

 

Valgkommite:

Marit Øvrebø (ny, 1 år)

Kjell Terje Skrunes (gjenvalg, 1 år)

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene (logg inn).

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre. Men det er kun for medlemmer.