top of page

Humus styre 2024

Styret 2023 ser slik ut etter årsmøtet 14. februar 2024:

Leder                Torunn Mo, (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlem   Marit Øvrebø (gjenvalgt for 2 år)

Regnskap        Rune Andersen (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem   Rosie Bishop (ikke på valg)

Sekretær         Geir Hetland (ikke på valg)

Varamedlem    Elisabeth Molland (gjenvalg, 1 år)

 

Valgkomité:

Solveig Aksland Formo (gjenvalgt for 1 år)

Bente Bendiksen (gjenvalgt for 1 år)

Styreprotokoller/referater finner du på medlemssidene (logg inn).

Koret har eget musikkutvalg, stemmeansvarlige, materialforvalter, og vi nedsetter egne grupper som planlegger prosjekter og utflukter. Alt dette finner du mer informasjon om på medlemssidene våre.

bottom of page